TONTIN MYYNTI

TONTIN MYYNTI
Kerrostalotontti, rivitalotontti, omakotitalotontti, teollisuustontti, vapaa-ajan tontti.
Tonttikauppa eroaa huomattavasti muusta välitystyöstä koska tarvitaan taitoa visioida tontin käyttöä rakentamiseen. Tietous rakentamisesta on ennakkoedellytys välittäjän tonttimyynnille – ja varsinkin rakennusoikeuden oikealle hinnoittelulle.

Tontin hinnoitteluun vaikuttaa rakennettavuus. Louhinnat saattavat nostaa kustannuksia merkittävästi. Silti usein kallioisista tonteista saa upeat näkymät yli naapurikattojen, jotka perustuskustannuksiltaan halvemmilta, tasaisille tontille rakennetuilta taloilta puuttuu. Toisaalta tasaiset tontit mahdollistavat yksitasoisuuden ja esteettömyyden suunnittelussa paremmin.

Raakamaalla ei usein ole rakennusoikeuteen liittyvää arvoa, jos näkymät maa-alueen jalostamiseen ovat liian pitkällä tulevaisuudessa. Maanomistajat voivat kuitenkin edistää neuvottelua kunnan kanssa ja esittää myös omia suunnitelmiaan isompien maa-alueiden arvon nostamiseksi. Sillä mihin kaavaa suunnataan, on merkittävä vaikutus myös rahalliseen lopputulokseen. Hyvä suunnittelu tuottaa aina parhaan lopputuloksen. Tee niin kuin itsellesi tekisit. Autamme mielellämme maanomistajia jalostusprosessissa.

Usein tontin myyjillä – kuten perikunnilla – on rakennuspaikka, jolla sijaitsee vanha rintamamiestalo tai muutoin remonttia tarvitseva talo. Hinnoitteluun vaikuttaa olennaisesti se, päätetäänkö kohdetta lähteä myymään pelkkänä rakennuspaikkana vai myydäänkö osa rakennusoikeudesta eri ostajalle ja peruskorjattava talo toiselle. Joskus myyjä pelkää talon myynnistä koituvia vastuita. Silti halutuimmilla paikoilla päädytään usein purkamaan kaikki rakennukset, varsinkin, jos kaavamääräykset mahdollistavat useamman asunnon rakentamisen.