MYY TONTTISI

Kerrostalotontti, rivitalotontti, omakotitalotontti, teollisuustontti, vapaa-ajan tontti.
Tonttikauppa eroaa huomattavasti muusta välitystyöstä koska tarvitaan taitoa visioida tontin käyttöä rakentamiseen. Tietous rakentamisesta on ennakkoedellytys välittäjän tonttimyynnille – ja varsinkin rakennusoikeuden oikealle hinnoittelulle. Tontin hintaan vaikuttaa luonnollisesti kaikkein eniten sijainti – sekä hyvässä että pahassa. Kaikkein kalleimmilla alueilla, kuten Helsingin ja Espoon ranta-alueilla sekä Paloheinä/Pakilan, Tapiolan ja Ylästön kaltaisilla, oman lähialueensa helmillä, on aina kysyntää markkinatilanteesta huolimatta. Monille suosituille alueille välittäjällä onkin ostotoimeksianto, jolloin ostaja maksaa välittäjän välityspalkkion. Tämä johtuu hyvästä alueen sisäisestä kysynnästä. Näillä alueilla on patoutuneita ”tontinostotarpeita” ja paljon ostajia, jotka ovat pitkään tuloksetta etsineet sitä unelmiensa rakennuspaikkaa.

Tontin hinnoitteluun vaikuttaa rakennettavuus: onko maapohja paalutettava vai kallion päällä. Korkeimmilla kohdilla on usein rajoituksia kaava-alueilla rakentamisen suhteen ja tämä tulee ottaa huomioon rakennuspaikkojen suunnittelussa ja rakennusten korkeuden suhteen. Myös louhinnat saattavat nostaa kustannuksia merkittävästi. Olen usein huomannut, että rakentaja-asiakkaat karsastavat rinneratkaisujen rakentamista, kun taas yksityisille rakentajille upeat kellarin autotallit ja ”man cavet” ovat todellinen mahdollisuus. Kellarin neliöt varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi täyttävät lähes joka perheen tilatarpeet. Usein kallioisista tonteista saa myös upeat näkymät yli naapurikattojen, jotka perustuskustannuksiltaan halvemmilta, tasaiselle rakennettuilta taloilta puuttuu. Toisaalta tasaiset tontit mahdollistavat yksitasoisuuden ja esteettömyyden suunnittelussa paremmin.

Tontti on yleisnimitys maa-alueille, jotka ovat asemakaava-alueella eli rakennettavissa heti kun rakennuslupa on lainvoimainen. Raakamaalla ei usein ole rakennusoikeuteen liittyvää arvoa, jos näkymät maa-alueen jalostamiseen ovat liian pitkällä tulevaisuudessa. Maanomistajat voivat kuitenkin edistää neuvottelua kunnan kanssa ja esittää myös omia suunnitelmiaan isompien maa-alueiden arvon nostamiseksi. Rakennettavuuteen liittyy tässä mielessä aina tiet ja talotekniikan järkevä saanti rakennuspaikoille.

Usein tontin myyjillä – kuten perikunnilla – on rakennuspaikka, jolla sijaitsee vanha rintamamiestalo tai muutoin remonttia tarvitseva talo. Hinnoitteluun vaikuttaa olennaisesti se, päätettäänkö kohdetta lähteä myymään pelkkänä rakennuspaikkana vai myydäänkö osa rakennusoikeudesta eri ostajalle ja peruskorjattava talo toiselle. Myyjä pelkää talon myynnistä koituvia vastuita. Mietitään, onko tontilla edessä talon purkukulu vai saadaanko olemassa olevista rakennuksista lisäarvoa riittävästi, että myynti helpottuu ja lopputulos on hinnallisesti parempi. Useissa tapauksissa rakennuksen arvo on helposti 50-80 000 euroa enemmän kuin pelkkä rakennusoikeus ottaen purkukulut huomioon. Silti halutuimmilla paikoilla päädytään usein purkamaan kaikki rakennukset, varsinkin, jos kaavamääräykset mahdollistavat useamman asunnon rakentamisen.