Mika Saavalainen

Ylempi kiinteistönvälittäjä YKV, LKV, FM

mika@skylkv.fi
p. 044 0303 557

Minulla on lähes 30 vuoden kokemus välitystyöstä, talomyynnistä ja rakentamisesta. Tyytyväisten asiakkaiden määrä on kasvattanut myyntiäni ja minut on usein palkittu myyntituloksistani.

Rakentajat ja tonttien myyjät kääntyvät puoleeni etsiessään asiantuntemusta myyntityöhön. Olen kirjoittanut kirjan ”Kiinteistönvälittäjän Menestyksen Salaisuudet” ja halunnut näin jakaa osaamistani myös alalle aikoville. Koulutan alalle uusia välittäjiä ja usein kokeneetkin välittäjät kysyvät minulta neuvoa.

Kun haluat tietää kuinka asunnostasi saa parhaan hinnan, mietitään yhdessä sinulle sopivin ratkaisu.

Lainaus kirjasta:
Kiinteistönvälitys on myyntiala. Mitä kiinteistönvälittäjä sitten myy? Asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, lienee yleisin vastaus. Tämä on vain osaksi totta, sillä ensisijaisesti välittäjä myy palveluaan, jonka lopputuloksena on asuntokauppa, ja asunnon omistaja taas myy asuntoa. Välittäjä tuo palvelunsa kautta asunnon myyjälle lisäarvoa, josta asunnon omistaja mielellään maksaa.
Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet on opas työtapoihin ja asenteisiin, jotka saavat lukijansa menestymään kiinteistönvälittäjänä ja ylittämään itsensä yhä uudelleen sekä inhimillisillä että rahallisilla mittareilla mitattuna.
Kirja sisältää runsaasti käytännön ohjeita, toimintatapoja ja ajatusmalleja, jotka kirjoittaja on omassa työssään kokenut hyviksi ja toimiviksi.
Kapuaminen huipulle ei ole helppoa. Silti jokaisen kiinteistönvälittäjän tulisi kirjoittajan mielestä sinne pyrkiä. Jos olet aloittanut kiipeämisen vuorelle, eikö tuntuisi kummalliselta jäädä puoliväliin? Aloita oma matkasi huipulle jo tänään.