Mika Saavalainen

Minulla on yli 27 vuoden kokemus välitystyöstä, talomyynnistä ja rakentamisesta. Tyytyväisten asiakkaiden määrä on kasvattanut myyntiäni ja minut on palkittu jo useana vuonna Suomen eniten myyntiä tehneenä RE/MAX-ketjun välittäjänä.

Rakentajat ja tonttien myyjät kääntyvät usein puoleeni etsien asiantuntemusta myyntityöhön. Olen kirjoittanut kirjan ”Kiinteistönvälittäjän Menestyksen Salaisuudet” ja halunnut näin jakaa kartuttamaani osaamista myös alalle aikoville. Koulutan aktiivisesti uusia välittäjiä alalle sekä ohjaan ja valmennan kokeneita myyjiä yhä parempiin suorituksiin.

“Pidin kovasti. Kirja on käytännönläheinen, jouhevasti kirjoitettu ja sisältää hyviä esimerkkejä.”
– Marjo Kumpula, Turun ammattikorkeakoulu
“Oivaltavaa, rytmikästä ja helppolukuista tekstiä.”
– Esa Heikkinen, Kiinko

Kiinteistönvälitys on myyntiala. Mitä kiinteistönvälittäjä sitten myy? Asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, lienee yleisin vastaus. Tämä on vain osaksi totta, sillä ensisijaisesti välittäjä myy palveluaan, jonka lopputuloksena on asuntokauppa, ja asunnon omistaja taas myy asuntoa. Välittäjä tuo palvelunsa kautta asunnon myyjälle lisäarvoa, josta asunnon omistaja mielellään maksaa.
Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet on opas työtapoihin ja asenteisiin, jotka saavat lukijansa menestymään kiinteistönvälittäjänä ja ylittämään itsensä yhä uudelleen sekä inhimillisillä että rahallisilla mittareilla mitattuna.
Kirja sisältää runsaasti käytännön ohjeita, toimintatapoja ja ajatusmalleja, jotka kirjoittaja on omassa työssään kokenut hyviksi ja toimiviksi.
Kapuaminen huipulle ei ole helppoa. Silti jokaisen kiinteistönvälittäjän tulisi kirjoittajan mielestä sinne pyrkiä. Jos olet aloittanut kiipeämisen vuorelle, eikö tuntuisi kummalliselta jäädä puoliväliin? Aloita oma matkasi huipulle jo tänään!